Opłaty

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk Rejestracja.

Opłata za udział stacjonarny w konferencji

OPŁATY do 07.12.2023 Opłata w dniu konferencji
Członkowie PTGiP po specjalizacji 600 zł 700 zł
Członkowie PTGiP — rezydenci 300 zł
Położne 300 zł
Studenci 100 zł
Pozostali uczestnicy 800 zł 900 zł

 

 


 

 

Udział stacjonarny w konferencji + udział w wybranym kursie

OPŁATY do 06.12.2023 Opłata w dniu kursu
Członkowie PTGiP po specjalizacji 1000 zł 1200 zł
Członkowie PTGiP — rezydenci 700 zł
Pozostali uczestnicy 1200 zł

 

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

 • udział w sesjach naukowych,
 • materiały konferencyjne,
 • dostęp do nagrań z konferencji,
 • poczęstunek,
 • identyfikator,
 • certyfikat.
   

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: forumginekologii@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
   

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

 

Copyrights © 2023 Via Medica