Opłaty

  UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Udział w konferencji
Opłaty do 31.12.2019 r. od 1.01.2020 r. Opłata w dniu konferencji
Członkowie PTGiP 550 zł 600 zł 700 zł
Członkowie PTGiP — specjalizanci 250 zł 300 zł
Położne 250 zł 300 zł
Studenci 50 zł 100 zł
Pozostali uczestnicy 750 zł 800 zł 900 zł
Udział w konferencji + UDZIAŁ W KURSIE USG OPŁATA W DNIU KONFERENCJI
Członkowie PTGiP 1000 zł 1200 zł
Członkowie PTGiP — specjalizanci 700 zł 1200 zł
Pozostali uczestnicy 1200 zł 1200 zł

 

Udział w kursie kardiotokografii okołoporodowej
Specjaliści 200 zł
Rezydenci 100 zł
Udział w KOKTAJLU
Udział w koktajlu* 99 zł

*Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.

REJESTRACJA

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych i edukacyjnych,
  • materiały konferencyjne,
  • identyfikator,
  • poczęstunek podczas przerw.

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji, nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać e-mailem na adres: forumginekologii@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem konferencji. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Copyrights © 2020 Via Medica