Program pozamerytoryczny

Piątek, 11 września 2020 roku, w godzinach 19.30–22.00

Koktajl + zabawa z dj* — udział dodatkowo płatny — 99 zł

*Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego

Copyrights © 2020 Via Medica